HOME

CONTACT
OVER ORGADIM | HRM FLEX | HRM INTERIM | VERZUIM | OVERIGE DIENSTEN | PROJECTEN

 

HRM-FlexConsult

 

Met HRM-FlexConsult bent u verzekerd van capaciteit en deskundigheid op het gebied van Personeelsmanagement op die momenten dat u concreet ondersteuning nodig heeft.

Mede door de immer veranderende en complexere wet- en regelgeving worden er steeds meer eisen gesteld aan u als werkgever. Met een HRM- FlexConsult heeft u de beschikking over een vaste professionele personeelsadviseur die gedurende een bepaalde periode of aantal dagdelen deze werkzaamheden voor u verzorgt.

 

Met onze expertise in huis kunt u zich bezighouden met andere beleidsmatige onderwerpen en kunnen wij ook uw leidinggevende op professionele wijze coachen bij personele problemen of het voeren van gesprekken.

 

Ook hebben uw werknemers de mogelijkheid om eens hun “problemen” te bespreken met een “onafhankelijk” persoon.

 

Wij verrichten in overleg met u alle voorkomende personeelsmanagement werkzaamheden en kunnen u ondersteunen op het gebied van:

 • in-, door- en uitstroom van personeel;

 • ontwerp en vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke regelingen;

 • het maken van een bedrijfsopleidingsplan (BOP) en persoonlijk opleidingsplan (POP);

 • het oplossen van een conflictsituaties, Mediation;

 • individuele en collectieve ontslagzaken bij het CWI of Kantonrechter

 • de personeelsadministratie en een goede dossieropbouw van uw medewerkers

 • coaching en ondersteuning van Personeelsfunctionaris of leidinggevenden;

 • klankbordfunctie Management;

 • het aanleveren van modellen, checklisten en voorbeelden van contracten;

 • het aanleveren van beleidskaders met betrekking tot de gewijzigde  arbeidsomstandighedenwet;

 • ondersteuning of implementatie van Functionerings-, en beoordelingsgesprekken

 • verzuim Management à verzuimprotocol, verzuim- en re-integratiebeleid;

 • het vastleggen van arbeidsvoorwaarden en procedures in een Personeelshandboek of Bedrijfsreglement;   

 • het introduceren en implementeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Met HRM-FlexConsult ontvangt u in deze woelige tijden op een laagdrempelige en financieel aantrekkelijke wijze professionele HRM ondersteuning, die vooral voor kleinere en middelgrote bedrijven een prima oplossing is gebleken.

Neem contact met ons op en wij verzorgen een op maat gesneden oplossing voor uw organisatie.

 

© 2007 Alle rechten voorbehouden, Orgadim