HOME

CONTACT
OVER ORGADIM | HRM FLEX | HRM INTERIM | VERZUIM | OVERIGE DIENSTEN | PROJECTEN

 

Overige diensten

 • Personeelsmanagement

 • Opzetten personeels- of arbeidsvoorwaarden handboek

 • Opleidingen Bedrijfsopleidingplan (BOP) en persoonlijk opleidingsplan (POP)

 • Werving & Selectie

 • In-,door en uitstroom van personeel (Risicoanalyse à CWI en Kantonrechter)

 • Outplacement

 • Individuele coaching medewerkers en leidinggevenden

 • Psychologische testen, functie- en profielanalyse

 • Loopbaanbegeleiding

 • Verzuimmanagement

 • Sociaal Medisch Team en PMO (periodiek medisch onderzoek)                

 • Verzuim volgsystemen

 • Wet Verbetering Poortwachter

 • Arbeidskundig Advies

 • ARBO wetgeving en regelingen Risico Inventarisatie/Evaluatie, opzetten BHV organisatie,

 • Arbeidsvoorwaardenregelingen

 • Functiebeschrijvingen en beloningstructuren

 • Functionerings-, en beoordelingsgesprekken

 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en –pensioenregelingen

 • Fusies, reorganisaties, Vakbondsoverleg

 • Toetsing en implementatie wettelijke regelgeving personele vraagstukken

 • Opzetten van een Ondernemingsraad (OR)

 • Salarisadministratie

 • Implementatie tijdregistratie systemen

 • Conflictbemiddeling en Mediation

 • Coaching directie, managers, leidinggevende in het middle management

 • Beleidsontwikkeling en de implementatie

 

 

© 2007 Alle rechten voorbehouden, Orgadim