HOME

CONTACT
OVER ORGADIM | HRM FLEX | HRM INTERIM | VERZUIM | OVERIGE DIENSTEN | PROJECTEN

 

Voorbeelden van activiteiten met een projectmatige aanpak:

 • Interim werkzaamheden bij afwezigheid (vervanging) van uw Hoofd P&O / HRM Manager;

 • Onderzoek, flexibiliseren en vastleggen (aanvullende) arbeidsvoorwaarden;

 • Voorbereiden en begeleiden reorganisatie;

 • Doorvoeren veranderingsprocessen;

 • Uitvoeren van Werving- & Selectie opdrachten;

 • Voorbereiden en uitvoeren van individuele en collectieve ontslagzaken;

 • Uitvoeren van outplacementtrajecten (individueel en groepsgewijs);

 • Opstellen functieomschrijvingen en competentieprofielen;

 • Ontwerpen en invoeren van een beloningssysteem;

 • Ontwerpen en invoeren van een resultaatgericht beoordelingssysteem;

 • Ontwerp van een systeem van functioneringsgesprekken;

 • Opstellen van een opleidingsplan, individueel of organisatie breed;

 • Introduceren en implementeren van leeftijdsbewust personeelsbeleid;

 • Coaching directie, Management of leidinggevenden op HR en P&O vraagstukken.

HRM- Interim vereist naast specifieke expertise uitstekende vaardigheden op het gebied van projectmanagement. Het voordeel van onze HRM- Interim manager is dat hij gewend is om zich snel in te werken en ervaren is in het doorvoeren van verbeteringen of overbruggingsmanagement.

 

Plan van aanpak

Elke HRM Ė interim opdracht heeft een uniek karakter:

 • Na een korte periode van oriŽntatie van relevante zaken worden afspraken vastgelegd in een concreet plan van aanpak.

 • Hierin worden naast de probleemstelling, doelstelling, beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, de benodigde middelen, planning, duur van de opdracht, en het gewenste eindresultaat beschreven.

 • Daarnaast is in het plan van aanpak het voortgangsoverleg tijdens de projectuitvoering vastgelegd.

 • Het plan van aanpak fungeert tenslotte als leidraad en toetssteen voor de opdrachtgevende organisatie en de interim-manager.

 

© 2007 Alle rechten voorbehouden, Orgadim